İzmir’in 8500 Yıllık Tarihinde

Üç Boyutlu Bir Zaman Yolculuğu

İzmir Time Machine projesi prehistorya, klasik arkeoloji, sanat tarihi, yakın çağ tarihi, mimarlık tarihi gibi çeşitli bilim dalları ile üç boyutlu modelleme, web geliştirme, sanal gerçeklik, fotoğraf, grafik tasarım, video-prodüksiyon gibi uzmanlıkları bir araya getiren çok boyutlu bir projedir.

3D Time Travel

Through The 8500 Year History of İzmir

İzmir Time Machine project is a multi-dimensional project that brings together various disciplines such as prehistory, classical archeology, art history, recent history, architectural history and specialties such as three-dimensional modeling, web development, virtual reality, photography, graphic design and video-production.

İzmir Time Machine Historical Buildings of İzmir

Zamanı Geriye Sarıyoruz...

İzmir’in her açıdan gelişmesi için projeler yürüten İzmir Kalkınma Ajansı, şehrin tarihi ve kültürel mirasının araştırılması, tanıtılması ve kent belleğine tekrar kazandırılması için çeşitli projeler gerçekleştirmektedir.

2020 yılında bu amaçla başlayan İzmir Time Machine projesi kapsamında, öncelikli olarak İzmir kent merkezinde yer alan arkeolojik ve tarihi miras üzerinde çalışılmaya başlanmıştır. Akademisyenler ve araştırmacılarla birlikte üç boyutlu modelleme, oyun ve web geliştirme uzmanlarının birlikte çalıştığı projede, bugün ancak kalıntılarını görebildiğimiz ya da kaybolmuş durumda olan kültürel miras aslına uygun biçimde dijital ortamda canlandırılmıştır.

İzmir Time Machine projesi şehir merkezinin ardından, kentin sahip olduğu zengin arkeolojik ve tarihi mirası gelişen teknolojik olanaklarla birlikte ziyaretçilerine farklı biçimlerde sunmaya devam etmeyi planlamaktadır.

İzmir Time Machine, İzmir’in binlerce yıllık arkeolojik ve tarihi mirasını akademik veriler ışığında, üç boyutlu olarak ayağa kaldırmayı ve bu içeriği güncel web teknolojilerini kullanarak internete aktarmayı amaç edinmektedir.

We Wind Back to Clock…

Izmir Development Agency, which carries out projects for the development of Izmir in every aspect, carries out various projects to research, promote the historical and cultural heritage of the city and bring it back to the city memory.

Within the scope of the Izmir Time Machine project, which started in 2020 for this purpose, primarily the archaeological and historical heritage in the city center of Izmir began to be studied. In the project, where academics and researchers, as well as three-dimensional modeling, game and web development experts work together, the cultural heritage that we can only see today or that has been lost has been animated in a digital environment in accordance with its original form.

After the city center, the Izmir Time Machine project plans to continue to present the rich archaeological and historical heritage of the city to its visitors in different forms, together with the developing technological opportunities.

İzmir Time Machine aims to revive İzmir's thousands of years of archaeological and historical heritage in three dimensions in the light of academic data and to transfer this content to the internet using current web technologies.

YÜKLENİYOR...

LOADING...


Fare sol tuşu ile haritayı döndürün

Rotate the map with the left mouse button

Zaman yolculuğu için konum seçin

Choose location for time travel

3B Harita Kontrolünü Kapat

Turn off 3D Map Control

3B Harita Kontrolünü Aç

Turn on 3D Map Control

Haritayı Sıfırla

Reset Map

İzmir Kültürel Miras Alanları

İzmir il sınırları içerisinde yer alan iki “UNESCO Dünya Mirası” antik kent (Efes, Bergama) İzmir Time Machine V2 projesinin gelecek planlaması içerisinde ilk iki sırayı oluşturmaktadır.

İzmir Cultural Heritage Areas

Two “UNESCO World Heritage” ancient cities (Ephesus, Bergama) located within the provincial borders of Izmir constitute the first two rows in the future planning of the Izmir Time Machine V2 project.

Bu site çerezleri kullanır!

This site uses cookies!