Eski Smyrna Höyük Hakkında

Eski Smyrna Höyük Tarihçesi

About Old Smyrna Höyük

Old Smyrna Höyük History

Eski Smyrna, İzmir’in Bayraklı ilçesinde, bugün Tepekule (eskiden Hacı Muço Tepesi) mevkinde, yaklaşık 365 x 250 m boyutlarında kayalık küçük bir tepe üzerinde yer almaktadır. Tunç Çağları’ndan kalan az sayıdaki eser, MÖ 10. yüzyılla beraber bir Hellen kenti olan yerleşim Batı Anadolu kıyılarındaki önemli limanlardan biridir. Eski Smyrna, İzmir’in en erken yerleşimlerinden biri olmasıyla kentin kültürel tarihi açısından önemli bir yere sahiptir.

Old Smyrna is located on a small rocky hill with dimensions of approximately 365 x 250 m, in the Bayraklı district of İzmir, today in the Tepekule (formerly Hacı Muço Tepesi) locality. A small number of artifacts from the Bronze Ages, the settlement, which was a Hellenic city with the 10th century BC, is one of the important ports on the Western Anatolian coast. Old Smyrna, being one of the earliest settlements of Izmir, has an important place in the cultural history of the city.

Eski Smyrna Höyüğü, bir Yunan kolonisi olarak MÖ 3000'den itibaren en parlak çağını Demir Çağı'nda yaşamıştır. İzmir'in Bayraklı ilçesinde yer alan höyük, Erken Tunç Çağı'ndan Roma dönemine kadar geniş bir zaman aralığında kültür katmanlarına sahiptir.

Old Smyrna Höyük, a Greek colony, had its heyday in the Iron Age, starting from 3000 BC. Located in the Bayraklı district of İzmir, the mound has cultural layers from the Early Bronze Age to the Roman period.

Kent surlarının tarihi Bronz Çağı’na kadar gider. MÖ 850-800 yılları arasında Ion yerleşmesinin ilk savunma duvarı görülür. Bu yapı, höyüğün çeperinde bulunan eğimin önüne kerpiç bloklarla örülen bir duvar ve bu duvarın ardının binlerce andezit taştan oluşan bir dolgu ile doldurulmasıyla oluşturulmuştur. Kentin doğu kapısının yanında bulunan, beyaz tüf taşından inşa edilmiş dörtgen planlı savunma kulesi vardır. Kentin erken savunma duvarı MÖ 7. yüzyılın ikinci yarısına kadar 2 evreyle kullanılmış ve ardından Lydia Kralı Gyges tarafından tahrip olmuştur. MÖ 7. yüzyılın ikinci yarısında andezit taşlardan poligonal örgülü bir cepheyle yeniden inşa edilen 3. savunma duvarının kalınlığı yer yer 17 metreyi bulmaktadır. Bazı noktalarında dikdörtgen büyük kuleler yer alan surun, Athena Tapınağı’nın güneydoğusunda büyük bir kapıya sahip olduğu bilinmektedir.

The city walls are dated back to the Bronze Age. The first defensive wall of the Ion settlement is seen between 850-800 BC. This structure consists of a wall built with mudbrick blocks in front of the slope on the wall of the mound, and was formed by filling this wall with a filling consisting of thousands of andesite stones. There is a rectangular-planned defense tower built of white tuff stone, located next to the eastern gate of the city. The early defense wall of the city was used in 2 phases until the second half of the 7th century BC, and then it was destroyed by the Lydian King Gyges. In the second half of the 7th century BC, the thickness of the third defensive wall, which was reconstructed with a polygonal mesh facade made of andesite stones, reaches 17 meters in places. It is known that the city wall, which has large rectangular towers at some points, has a large gate to the southeast of the Temple of Athena.

Sayfa:  

Page:  

/

Eski Smyrna Höyük Hakkında

Eski Smyrna Höyük Tarihi

About Old Smyrna Höyük

Old Smyrna Höyük History

Eski Smyrna, İzmir’in Bayraklı ilçesinde, bugün Tepekule (eskiden Hacı Muço Tepesi) mevkinde, yaklaşık 365 x 250 m boyutlarında kayalık küçük bir tepe üzerinde yer almaktadır. Tunç Çağları’ndan kalan az sayıdaki eser, MÖ 10. yüzyılla beraber bir Hellen kenti olan yerleşim Batı Anadolu kıyılarındaki önemli limanlardan biridir. Eski Smyrna, İzmir’in en erken yerleşimlerinden biri olmasıyla kentin kültürel tarihi açısından önemli bir yere sahiptir.Eski Smyrna Höyüğü, bir Yunan kolonisi olarak MÖ 3000'den itibaren en parlak çağını Demir Çağı'nda yaşamıştır. İzmir'in Bayraklı ilçesinde yer alan höyük, Erken Tunç Çağı'ndan Roma dönemine kadar geniş bir zaman aralığında kültür katmanlarına sahiptir.

Kent surlarının tarihi Bronz Çağı’na kadar gider. MÖ 850-800 yılları arasında Ion yerleşmesinin ilk savunma duvarı görülür. Bu yapı, höyüğün çeperinde bulunan eğimin önüne kerpiç bloklarla örülen bir duvar ve bu duvarın ardının binlerce andezit taştan oluşan bir dolgu ile doldurulmasıyla oluşturulmuştur. Kentin doğu kapısının yanında bulunan, beyaz tüf taşından inşa edilmiş dörtgen planlı savunma kulesi vardır. Kentin erken savunma duvarı MÖ 7. yüzyılın ikinci yarısına kadar 2 evreyle kullanılmış ve ardından Lydia Kralı Gyges tarafından tahrip olmuştur. MÖ 7. yüzyılın ikinci yarısında andezit taşlardan poligonal örgülü bir cepheyle yeniden inşa edilen 3. savunma duvarının kalınlığı yer yer 17 metreyi bulmaktadır. Bazı noktalarında dikdörtgen büyük kuleler yer alan surun, Athena Tapınağı’nın güneydoğusunda büyük bir kapıya sahip olduğu bilinmektedir.

Old Smyrna is located on a small rocky hill with dimensions of approximately 365 x 250 m, in the Bayraklı district of İzmir, today in the Tepekule (formerly Hacı Muço Tepesi) locality. A small number of artifacts from the Bronze Ages, the settlement, which was a Hellenic city with the 10th century BC, is one of the important ports on the Western Anatolian coast. Old Smyrna, being one of the earliest settlements of Izmir, has an important place in the cultural history of the city.Old Smyrna Höyük, a Greek colony, had its heyday in the Iron Age, starting from 3000 BC. Located in the Bayraklı district of İzmir, the mound has cultural layers from the Early Bronze Age to the Roman period.

The city walls are dated back to the Bronze Age. The first defensive wall of the Ion settlement is seen between 850-800 BC. This structure consists of a wall built with mudbrick blocks in front of the slope on the wall of the mound, and was formed by filling this wall with a filling consisting of thousands of andesite stones. There is a rectangular-planned defense tower built of white tuff stone, located next to the eastern gate of the city. The early defense wall of the city was used in 2 phases until the second half of the 7th century BC, and then it was destroyed by the Lydian King Gyges. In the second half of the 7th century BC, the thickness of the third defensive wall, which was reconstructed with a polygonal mesh facade made of andesite stones, reaches 17 meters in places. It is known that the city wall, which has large rectangular towers at some points, has a large gate to the southeast of the Temple of Athena.Eski Smyrna Höyük Hakkında

3B Modeller

About Old Smyrna Höyük

3D Models