Kestane Pazarı Camii

Kestanepazarı Camii, Kemeraltı’nın merkezinde, Konak Mahallesi’nde 872. Sokak’ta yer almaktadır. Merkezi planlı harim, üç eyvanlı son cemaat yeri, batı cephesine bitişik minare ve güneyde şadırvandan oluşmaktadır. Kemeraltı’nın en işlek noktalarından birinde yer alan cami, zemin kotunda ticari ve depo birimleri bulunan iki katlı bir yapı olarak tasarlanmıştır.

Caminin yapım kitabesi günümüze ulaşmamıştır. Ancak 17. yüzyılda bölgeyi ziyaret eden ve kitabesini gören seyyah Evliya Çelebi, yapının H. 1078/M. 1667-8 yılında Ahmed Ağa tarafından yaptırıldığından bahsetmektedir. Ayrıca Çelebi cami hakkında detaylı bilgi verir. Bazı kayıtlarda Kızıl İbrahim Ağa Camii olarak da geçen yapı, 19. yüzyıl başı, 1965 ve 1990’lı yıllarda onarım görmüştür.

Kestanepazarı Camii’nin güneyinde şadırvan bulunmaktadır. Yapım tarihi belirsizdir. Tamir kitabelerine göre H. 1312/M. 1894-5’te Sultan II. Abdülhamid tarafından, H. 1341/M. 1923’te Karaburunluzade es-Seyid el-hac İbrahim Ağa bin Hacı Ahmed Ağa tarafından onartılmıştır.