Smyrna Antik Kenti Hakkında

Smyrna Antik Kenti Tarihçesi

About The Ancient City of Smyrna

The Ancient City of Smyrna History

Smyrna Antik Kenti

The Ancient City of Smyrna

Bayraklı'daki eski yerleşime sığmayan ve Hellenistik Dönem'de yeni lokasyonuna taşınan Smyrna, hızla gelişerek büyük bir ticaret kenti haline dönüşecek, Roma İmparatorluk Çağı'nda ise en parlak dönemine girecektir. MS 2. yüzyılda sınırları Kadifekale'den Konak'a, Eşrefpaşa'dan Halkapınar'a kadar uzanan büyük bir Roma kenti olan Smyrna Antik Kenti'nin kalıntıları Konak ilçesinin Çankaya semtinde görülebilmektedir.

Outgrowing its early settlement in Bayraklı, Smyrna was moved to its new location during the Hellenistic Period. Rapidly developing into a trading hub, the town reached its highlight during the Roman Empire. By the second century CE, Smyrna was a Roman city extending from Kadifekale to Konak, from Eşrefpaşa to Halkapınar, whose remains can be found even in the Çankaya neighborhood of Konak district.

Smyrna Antik Kenti Belgeseli
The Ancient City of Smyrna Documentary Film
Agora

Kentin Yeniden Kuruluşu

Reestablishment of the City

Büyük İskender'in Rüyası

The Dream of Alexander the Great

Kutsal Meles Çayı kenarında yer alan Pagos Tepesi (Kadifekale) eteklerine yerleşecek İzmirliler, eskisinden dört kat daha mutlu olacaklardır. İzmir’in MÖ 4. yüzyılın sonunda Kadifekale-Kemeraltı ekseninde yeniden inşasına vesile olan bu kehanet, Büyük İskender’in bir rüyası ardından alınmıştır. Antik yazarlardan Pausanias’ın anlatımına göre Nemesis Kutsal Alanı’nda avlanırken yorgun düşen Büyük İskender, ulu bir çınarın altında uykuya dalmıştır.

Rüyasında gördüğü iki Nemesis Büyük İskender’e, kenti uykuya daldığı Pagos Tepesi’nde yeniden kurmasını söylemiştir. Bunun ardından Büyük İskender, rüyasının anlamını dönemin en ünlü kehanet merkezlerinden biri olan Apollon Klaros Kutsal Alanı’na (İzmir, Ahmetbeyli Köyü) danışmıştır. Yukarıda bahsedilen kehanetin verilmesi, Pagos yamaçlarında yeni bir kentin kurulmasına önayak olmuştur. Büyük İskender’in İzmir’den ayrılmasının ardından onun komutanlarından önce Antigonos Monophtalmos ve ardından gelen Lysimakhos tarafından İzmir, Kadifekale’nin eteklerindeki yeni yerinde inşa edilmiştir. Smryna yeniden kuruluşundan sonra ilerleyen yüzyıllarda Batı Anadolu’nun ünlü kentleri olan Ephesos (Efes) ve Pergamon (Bergama) ile yarışacak, Geç Roma Dönemi’nde onları zenginlikte ve büyüklükte geride bıracaktır.

Smyrnians who settle in the foothills of Pagos Hill (Kadifekale) near the Sacred Meles Stream will be four times happier than before.” This passage is an oracle of a dream of Alexander the Great, leading to the reconstruction of Smyrna during the late fourth century B.C. around Kadifekale-Kemeraltı. According to ancient writings of Pausanias, Alexander was exhausted after hunting on Mount Pagos and fell asleep under a great plane tree in a sanctuary of Nemesis.

In his dream, two Nemeses appeared and bade him to found a city on the Mount Pagos, where he fell asleep. When awake, Alexander the Great consulted the well-known oracle of Claros, the Sanctuary of Apollo (İzmir, Ahmetbeyli Village) to interpret his dream. The above oracle eventually led to the foundation of a new town on the hills of Pagos. After Alexander the Great left İzmir, Antigonus Monophthalmus, a general in Alexander’s army, followed by Alexander’s successor Lysimachus, led the reconstruction of Smyrna in its new location on the hills of Kadifekale. In the following centuries, the rejuvenated Smyrna would compete with the great Western Anatolian cities of Ephesus and Pergamon, eventually surpassing them in wealth and size during the Late Roman Period.

Kentin Yeniden Kuruluşu

Reestablishment of the City

Lysimakhos ve Eurydikeia

Lysimakhos and Eurydikeia

Kentin Pagos eteklerine taşınmasıyla birlikte, yeni İzmir’de birçok inşa faaliyeti görülmüştür. Kent suru, liman tesisleri ve tapınaklar gibi anıtsal nitelikli kamu yapılarının inşasına başlanmıştır. Kentin imar faaliyetlerinde önemli bir rol oynayan Makedonya Kralı Lysimakhos, Hellenistik Dönemde sıkça görülen bir uygulama olan hanedan ailesi fertlerinin isimlerinin kentlere verilmesi geleneğine uygun olarak aynı tarihlerde yeni yerinde yeniden kurulan yüzlerce yıldır Ephesos adı ile bilinen kentin adını kendi eşinin adıyla Arsinoeia, benzer biçimde yeni yerinde yeniden kurulan ve binlerce yıldır Smyrna adı ile bilinen İzmir’in adını kızının adıyla Eurydikeia olarak değiştirmiştir. Ancak bu değişim köklü gelenekleri üzerini örtememişi, kralın ölümüyle birlikte hem Ephesos hem de Smyrna eski adlarını almıştır.

As Smyrna was moved to the hills of Pagos, the new city flourished with new structures. Monumental public structures such as town walls, ports and temples were constructed. Macedonian King Lysimachus, an important figure in the urbanization of the town, intended to follow the common Hellenic tradition of naming cities after royal family members. Subsequently, he renamed Ephesus, known as such for centuries and also moved to a new location at the time, Arsinoeia after his wife. Smyrna, so called for thousands of years, was renamed Eurydiceia after his daughter. However, these changes were not sufficiently accepted, and both Ephesus and Smyrna retook their previous names upon the death of the king.

Kentin Yeniden Kuruluşu

Reestablishment of the City

Roma Dönemi’nde Smyrna

Smyrna in the Roman Period

Hellenistik Dönem ile birlikte Smyrna, en gözde Hellen kentlerinden biri haline gelmiştir. Coğrafyacı Strabon’un “şimdi o bütün kentlerin en güzel olanıdır.” şeklinde tanımladığı Smyrna, bu cazibesini sahip olduğu mimari yapılara ve kent planına borçluydu

With the Hellenistic Period, Smyrna became one of the most popular Hellenic cities. Geographer Strabo's 'now it is the most beautiful of all cities.' Smyrna, which he defines as the following form, owed its charm to its architectural structures and city plan.

Sayfa:  

Page:  

/

Smyrna Antik Kenti Hakkında

Smyrna Antik Kenti Tarihi

About The Ancient City of Smyrna

The Ancient City of Smyrna History

Smyrna Antik Kenti

The Ancient City of Smyrna

Bayraklı'daki eski yerleşime sığmayan ve Hellenistik Dönem'de yeni lokasyonuna taşınan Smyrna, hızla gelişerek büyük bir ticaret kenti haline dönüşecek, Roma İmparatorluk Çağı'nda ise en parlak dönemine girecektir. MS 2. yüzyılda sınırları Kadifekale'den Konak'a, Eşrefpaşa'dan Halkapınar'a kadar uzanan büyük bir Roma kenti olan Smyrna Antik Kenti'nin kalıntıları Konak ilçesinin Çankaya semtinde görülebilmektedir.

Outgrowing its early settlement in Bayraklı, Smyrna was moved to its new location during the Hellenistic Period. Rapidly developing into a trading hub, the town reached its highlight during the Roman Empire. By the second century CE, Smyrna was a Roman city extending from Kadifekale to Konak, from Eşrefpaşa to Halkapınar, whose remains can be found even in the Çankaya neighborhood of Konak district.


Kentin Yeniden Kuruluşu

Büyük İskender'in Rüyası

Reestablishment of the City

The Dream of Alexander the Great

Kutsal Meles Çayı kenarında yer alan Pagos Tepesi (Kadifekale) eteklerine yerleşecek İzmirliler, eskisinden dört kat daha mutlu olacaklardır. İzmir’in MÖ 4. yüzyılın sonunda Kadifekale-Kemeraltı ekseninde yeniden inşasına vesile olan bu kehanet, Büyük İskender’in bir rüyası ardından alınmıştır. Antik yazarlardan Pausanias’ın anlatımına göre Nemesis Kutsal Alanı’nda avlanırken yorgun düşen Büyük İskender, ulu bir çınarın altında uykuya dalmıştır.
Rüyasında gördüğü iki Nemesis Büyük İskender’e, kenti uykuya daldığı Pagos Tepesi’nde yeniden kurmasını söylemiştir. Bunun ardından Büyük İskender, rüyasının anlamını dönemin en ünlü kehanet merkezlerinden biri olan Apollon Klaros Kutsal Alanı’na (İzmir, Ahmetbeyli Köyü) danışmıştır. Yukarıda bahsedilen kehanetin verilmesi, Pagos yamaçlarında yeni bir kentin kurulmasına önayak olmuştur. Büyük İskender’in İzmir’den ayrılmasının ardından onun komutanlarından önce Antigonos Monophtalmos ve ardından gelen Lysimakhos tarafından İzmir, Kadifekale’nin eteklerindeki yeni yerinde inşa edilmiştir. Smryna yeniden kuruluşundan sonra ilerleyen yüzyıllarda Batı Anadolu’nun ünlü kentleri olan Ephesos (Efes) ve Pergamon (Bergama) ile yarışacak, Geç Roma Dönemi’nde onları zenginlikte ve büyüklükte geride bıracaktır.

Smyrnians who settle in the foothills of Pagos Hill (Kadifekale) near the Sacred Meles Stream will be four times happier than before.” This passage is an oracle of a dream of Alexander the Great, leading to the reconstruction of Smyrna during the late fourth century B.C. around Kadifekale-Kemeraltı. According to ancient writings of Pausanias, Alexander was exhausted after hunting on Mount Pagos and fell asleep under a great plane tree in a sanctuary of Nemesis.
In his dream, two Nemeses appeared and bade him to found a city on the Mount Pagos, where he fell asleep. When awake, Alexander the Great consulted the well-known oracle of Claros, the Sanctuary of Apollo (İzmir, Ahmetbeyli Village) to interpret his dream. The above oracle eventually led to the foundation of a new town on the hills of Pagos. After Alexander the Great left İzmir, Antigonus Monophthalmus, a general in Alexander’s army, followed by Alexander’s successor Lysimachus, led the reconstruction of Smyrna in its new location on the hills of Kadifekale. In the following centuries, the rejuvenated Smyrna would compete with the great Western Anatolian cities of Ephesus and Pergamon, eventually surpassing them in wealth and size during the Late Roman Period.


Lysimakhos ve Eurydikeia
Lysimakhos and Eurydikeia

Kentin Pagos eteklerine taşınmasıyla birlikte, yeni İzmir’de birçok inşa faaliyeti görülmüştür. Kent suru, liman tesisleri ve tapınaklar gibi anıtsal nitelikli kamu yapılarının inşasına başlanmıştır. Kentin imar faaliyetlerinde önemli bir rol oynayan Makedonya Kralı Lysimakhos, Hellenistik Dönemde sıkça görülen bir uygulama olan hanedan ailesi fertlerinin isimlerinin kentlere verilmesi geleneğine uygun olarak aynı tarihlerde yeni yerinde yeniden kurulan yüzlerce yıldır Ephesos adı ile bilinen kentin adını kendi eşinin adıyla Arsinoeia, benzer biçimde yeni yerinde yeniden kurulan ve binlerce yıldır Smyrna adı ile bilinen İzmir’in adını kızının adıyla Eurydikeia olarak değiştirmiştir. Ancak bu değişim köklü gelenekleri üzerini örtememişi, kralın ölümüyle birlikte hem Ephesos hem de Smyrna eski adlarını almıştır.

As Smyrna was moved to the hills of Pagos, the new city flourished with new structures. Monumental public structures such as town walls, ports and temples were constructed. Macedonian King Lysimachus, an important figure in the urbanization of the town, intended to follow the common Hellenic tradition of naming cities after royal family members. Subsequently, he renamed Ephesus, known as such for centuries and also moved to a new location at the time, Arsinoeia after his wife. Smyrna, so called for thousands of years, was renamed Eurydiceia after his daughter. However, these changes were not sufficiently accepted, and both Ephesus and Smyrna retook their previous names upon the death of the king.


Roma Dönemi’nde Smyrna
Smyrna in the Roman Period

Hellenistik Dönem ile birlikte Smyrna, en gözde Hellen kentlerinden biri haline gelmiştir. Coğrafyacı Strabon’un “şimdi o bütün kentlerin en güzel olanıdır.” şeklinde tanımladığı Smyrna, bu cazibesini sahip olduğu mimari yapılara ve kent planına borçluydu.

With the Hellenistic Period, Smyrna became one of the most popular Hellenic cities. Geographer Strabo's 'now it is the most beautiful of all cities.' Smyrna, which he defines as the following form, owed its charm to its architectural structures and city plan.


Videolar

Videos

Smyrna Antik Kenti Belgeseli
The Ancient City of Smyrna Documentary Film
Agora

Görseller

Images

Smyrna Antik Kenti Hakkında

3B Modeller

About The Ancient City of Smyrna

3D Models