Proje Hakkında

About Project

İZMİR TIME MACHINE

Yapım Süreci

In The Making

İzmir Time Machine projesi prehistorya, klasik arkeoloji, sanat tarihi, yakın çağ tarihi, mimarlık tarihi gibi çeşitli bilim dalları ile üç boyutlu modelleme, web geliştirme, sanal gerçeklik, fotoğraf, grafik tasarım, video-prodüksiyon gibi uzmanlıkları bir araya getiren çok boyutlu bir projedir.

İzmir Time Machine project is a multi-dimensional project that brings together various disciplines such as prehistory, classical archeology, art history, recent history, architectural history and specialties such as three-dimensional modeling, web development, virtual reality, photography, graphic design and video-production.

Akademik Araştırma

Academic Research

İzmir’in 8500 yıllık arkeolojik ve tarihsel geçmişine ait tüm arşiv taranmış, konusunda uzman akademisyenlerin danışmanlığında projeye özel yazılı ve görsel bir içerik oluşturulmuştur.

The entire archive of İzmir's 8500-year-old archaeological and historical past has been scanned. A written and visual content specific to the project was created under the consultancy of academics who are experts in their fields.

Büyük Veriyi Düzenleme

Organizing Big Data

Binlerce sayfaya ulaşan akademik yayınlar, kitaplar, gazete arşivleri, fotoğraflar, posta kartları, illüstrasyonlar, haritalar, web siteleri incelenmiş, elde edilen büyük veri sınıflandırılarak projede kullanılmak üzere kaynak oluşturulmuştur.

Academic publications, books, newspaper archives, photographs, postcards, illustrations, maps and websites reaching thousands of pages were examined. The giant data obtained was classified and a resource was created to be used in the project.

Üç Boyutlu Modelleme

Three Dimensional Modeling

Yeşilova Höyüğü, Eski Smyrna Höyüğü, Smyrna Antik Kenti, Birgi Kasabası, Bergama Antik Kenti, Efes Antik Kenti, 18. yüzyıl Kemeraltı ve 20. yüzyıl başında İzmir rıhtımı olmak üzere 8 farklı lokasyona ve döneme ait kültürel miras üç boyutlu olarak modellenmiştir.

The cultural heritage of 8 different locations and periods, Yeşilova Höyük, Birgi Town, Pergamon Ancient City, Ephesus Ancient City, Old Smyrna Höyük, Smyrna Ancient City, 18th century Kemeraltı and early 20th century İzmir pier, is modeled in three dimensions.

Web Yayıncılığı

Web Publishing

Proje kapsamında üretilen üç boyutlu içerik WebGL teknolojisi kullanılarak internet üzerinde yayınlanmak üzere optimize edilmiştir. Websitesi ise güncel web teknolojileri kullanılarak kodlanmıştır.

The three-dimensional content produced within the scope of the project has been optimized for publication on the internet using WebGL technology. The website is coded using up-to-date web technologies.

İzmir Time Machine, İzmir’in binlerce yıllık arkeolojik ve tarihi mirasını akademik veriler ışığında, üç boyutlu olarak ayağa kaldırmayı ve bu içeriği güncel web teknolojilerini kullanarak internete aktarmayı amaç edinmektedir. Bu kapsamda ilk olarak İzmir kent merkezini ele alan proje için, konusunda uzman akademisyenler ve içerik üreticileri bir araya gelerek, bir buçuk yıllık bir çalışmanın sonunda projenin ilk etabını tamamladılar.

İzmir Time Machine aims to raise İzmir's thousands of years of archaeological and historical heritage in three dimensions in the light of academic data and to transfer this content to the internet using current web technologies. In this context, for the project, which first deals with the city center of Izmir, expert academics and content producers came together and completed the first phase of the project after a year and a half of work.

Sitede Yer Alan Görsel Arşiv Kaynakları

Visual Archive Resources on the Site

 • Getty Research Institute
 • Rijks Museum
 • Alman Arkeoloji Enstitüsü
 • İzmir Ticaret Odası
 • Library of Congress
 • Victoria and Albert Museum
 • Salt Research
 • Jean Paul Getty Museum
 • Biblioteka Cyfrowa
 • Imperial War Museums
 • Levantine Heritage
 • The Walters Art Museum
 • The Harvard Fine Arts Library
 • David Rumsey Historical Map Collection
 • The Illustrated London News

Yararlanılan Bazı Kaynaklar

Bibliography

ESKİ ÇAĞ TARİHİ

ANCIENT HISTORY

 • Eski İzmir I

  Ekrem Akurgal
 • Eski Çağda Ege ve İzmir

  Ekrem Akurgal
 • Büyük İskender Sonrasında Antik Smyrna (İzmir)

  Akın Ersoy
 • Smyrna’yı M.S. 177 Yılı Depreminden Kurtaran Aelius Aristeides’in 18. 19. ve 20. Söylevleri

  Ayşe Yakut
 • İzmir'in Smyrna'sı Paleolitik Çağ'dan Türk Fethine Kadar

  Ersin Doğer
 • Büyük İskender Sonrasında Antik Smyrna (İzmir)

  Akın Ersoy
 • Smyrna Akropolü Savunma Yapıları

  Hakan Göncü
 • Eski Smyrna Demir Çağı Savunma Duvarları

  Hüseyin Cevizoğlu
 • Büyük İskender Sonrasında Antik Smyrna (İzmir)

  Akın Ersoy
 • Old Smyrna Excavations: The Temples of Athena

  J. M. Cook, R. V. Nicholls, D. M. Pyle
 • On the Date of Alyattes' Sack of Smyrna

  J. M. Cook
 • Being Ionian: the Ionian League, Ionian Migrations and Smyrna

  Naoíse Mac Sweeney
 • İzmir’in 8500 Yıllık Sakinine İlişkin İzler...

  Zafer Derin
 • Prehistorik Settlement of İzmir: Yeşilova Höyük

  Zafer Derin

YAKIN ÇAĞ TARİHİ

MODERN HISTORY

 • Smyrna Quay

  George Poulimenos, Achilleas Chatziconstantinou
 • 19. Yüzyılda İzmir Kenti

  Rauf Beyru
 • 19. Yüzyılda İzmir'de Yaşam

  Rauf Beyru
 • İzmir Rıhtımında Ticaret Kordon Boyunda Yaşam 1610-1940

  Çınar Atay
 • Kapanan Kapılar (İzmir Hanları)

  Çınar Atay
 • Osmanlı'dan Cumhuriyet'e İzmir Planları

  Çınar Atay
 • İzmir ve Levanten Dünya 1550 - 1650

  Daniel Goffman
 • İzmir Hanları

  Bozkurt Ersoy
 • The Making of an Ottoman Port - The Quay of Izmir in the Nineteenth Century

  Elena Frangakis-Syrett
 • The Economic Activities of Ottoman and Western Communities in Eigteenth-Century İzmir

  Elena Frangakis-Syrett
 • 19. Yüzyılın İkinci Yarısında İzmir ve Çevresinde Sanayi ve Ticaret

  Abdullah Martal
 • Hacılar, Seyyahlar, Misyonerler ve İzmir

  İlhan Pınar
 • Osmanlı Dönemi İzmir Planları ve Haritaları

  İlhan Pınar
 • İzmir Limanının Hinterlandında Ticaret Yolları ve Ticaret Mekânları

  Olcay Pullukçuoğlu Yapucu
 • Struggles Over the Shore: Building the Quay of Izmir, 1867-1875

  Sibel Zandi-Sayek
 • On Dokuzuncu Yüzyılda Doğu Akdeniz Liman Kentinin Yapısı

  Tülin Selvi Ünlü
 • İzmir Oteller Tarihi

  Emel Kayın

Time Machine v2.0 Tasarım ve Uygulama Ekibi

Time Machine v2.0 Design and Technical Crew

 • Halis Öztürk

  3D Modelleme ve Unreal Engine Uzmanı

  3D Modeling and Unreal Engine Expert

 • Aslı Öztürk

  Sanat Yönetmeni

  Art Director

 • Hakan Gürler

  3D Modelleme ve Unreal Engine Uzmanı

  3D Modeling and Unreal Engine Expert

 • İlker Nazcan

  3D Modelleme ve Doku Kaplama

  3D Modeling and Texturing

 • Hasan Oğul Aracı

  3D Modelleme ve Optimizasyon

  3D Modeling and Optimization

 • Alper Çelik

  Web Geliştirme

  Web Development

 • Prof. Dr. Engin Berber

  Proje Danışmanı

  Project Advisor

 • Cem Üsküp

  Proje Koordinatörü

  Project Coordinator

 • Oğuzhan Karaçetin

  Uzman Arkeolog

  Expert Archaeologist

 • Uğur Erol

  Uzman Tarihçi

  Expert Historian

 • Eylül Benzer

  Arkeolog

  Archaeologist

 • Yağmur Bozkurt

  Asistan

  Assistant

Bu site çerezleri kullanır!