İzmir’in 8500 Yıllık Tarihinde

Üç Boyutlu Bir Zaman Yolculuğu

İzmir Time Machine projesi prehistorya, klasik arkeoloji, sanat tarihi, yakın çağ tarihi, mimarlık tarihi gibi çeşitli bilim dalları ile üç boyutlu modelleme, web geliştirme, sanal gerçeklik, fotoğraf, grafik tasarım, video-prodüksiyon gibi uzmanlıkları bir araya getiren çok boyutlu bir projedir.

3D Time Travel

Through The 8500 Year History of İzmir

İzmir Time Machine project is a multi-dimensional project that brings together various disciplines such as prehistory, classical archeology, art history, recent history, architectural history and specialties such as three-dimensional modeling, web development, virtual reality, photography, graphic design and video-production.

İzmir Time Machine Historical Buildings of İzmir

Zamanı Geriye Sarıyoruz...

İzmir’in her açıdan gelişmesi için projeler yürüten İzmir Kalkınma Ajansı, şehrin tarihinin ve kısmen ayakta, tamamen yok olmuş veya arkeolojik kazılar ile ortaya çıkarılan kültürel miras alanlarının araştırılması, tanıtılması ve kent belleğine tekrar kazandırılması için çeşitli projeler gerçekleştirmektedir.

İzmir Kalkınma Ajansı’nın, kültürel miras ve bilişim alanından akademisyenler ve uzmanların desteği ile yürüttüğü bu projede yenilikçi teknolojiler kullanılarak İzmir’in taşınmaz kültür mirası aslına uygun biçimde dijital ortamda canlandırılmaktadır.

2020 yılında başlayan ve uluslararası Avrupa Zaman Makineleri Ağı platformunda sayılı yerel projeler arasında yer alan İzmir Zaman Makinesi projesi kapsamında, İzmir kent merkezi, Birgi ve UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Bergama ve Efes Antik Kentlerinde yer alan taşınmaz kültür mirası üzerinde çalışılmıştır. Proje kapsamında, İzmir’de yer alan diğer arkeolojik ve kentsel kültürel miras alanlarının, yenilikçi teknolojiler ve güvenilir kaynaklar ile belgelenerek platforma aktarılması planlanmaktadır.

İzmir Time Machine, İzmir’in binlerce yıllık arkeolojik ve tarihi mirasını akademik veriler ışığında, üç boyutlu olarak ayağa kaldırmayı ve bu içeriği güncel web teknolojilerini kullanarak internete aktarmayı amaç edinmektedir.

We Wind Back to Clock…

The İzmir Development Agency, which carries out projects for the comprehensive development of İzmir, is conducting various projects aimed at researching, promoting, and reintroducing the city's history and partially standing, completely vanished, or archaeologically uncovered cultural heritage areas into the urban memory.

In this project carried out by the İzmir Development Agency with the support of academics and experts in the fields of cultural heritage and information technology, İzmir's immovable cultural heritage is digitally recreated in a faithful manner using innovative technologies.

As part of the İzmir Time Machine project, which commenced in 2020 and is among the few local projects on the international European Time Machine Network platform, work has been carried out on the immovable cultural heritage in the city center of İzmir, Birgi, and the UNESCO World Heritage Sites of Bergama and Ephesus Ancient Cities. Within the project scope, the documentation of other archaeological and urban cultural heritage areas in İzmir is planned to be carried out using innovative technologies and reliable sources and transferred to the platform.

YÜKLENİYOR...

LOADING...


Zaman yolculuğu için konum seçin

Choose location for time travel

İzmir Kültürel Miras Alanları

İzmir il sınırları içerisinde yer alan iki “UNESCO Dünya Mirası” Efes ve Bergama Antik Kentleri İzmir Time Machine V2 projesin içerisinde ilk iki sırayı oluşturmaktadır.

İzmir Cultural Heritage Areas

"In the boundaries of Izmir province, the two 'UNESCO World Heritage Sites,' Ephesus and Pergamon Ancient Cities, hold the first two positions within the Izmir Time Machine V2 project

Bu site çerezleri kullanır!

This site uses cookies!