Eski Smyrna Höyük Yerleşimi

Kent Suru

Kent surlarının tarihi Bronz Çağı’na kadar gider. MÖ 850-800 yılları arasında Ion yerleşmesinin ilk savunma duvarı görülür. Bu yapı, höyüğün çeperinde bulunan eğimin önüne kerpiç bloklarla örülen bir duvar ve bu duvarın ardının binlerce andezit taştan oluşan bir dolgu ile doldurulmasıyla oluşturulmuştur. Kentin doğu kapısının yanında bulunan, beyaz tüf taşından inşa edilmiş dörtgen planlı savunma kulesi vardır. Kentin erken savunma duvarı MÖ 7. yüzyılın ikinci yarısına kadar 2 evreyle kullanılmış ve ardından Lydia Kralı Gyges tarafından tahrip olmuştur. MÖ 7. yüzyılın ikinci yarısında andezit taşlardan poligonal örgülü bir cepheyle yeniden inşa edilen 3. savunma duvarının kalınlığı yer yer 17 metreyi bulmaktadır. Bazı noktalarında dikdörtgen büyük kuleler yer alan surun, Athena Tapınağı’nın güneydoğusunda büyük bir kapıya sahip olduğu bilinmektedir.

Antik Çeşme

MÖ 7. yüzyılın sonlarına tarihlenen çeşme yapısı, MÖ 4. yüzyıla kadar kesintisiz olarak kullanım görmüştür. Andezit taşlardan bindirme tekniği ile inşa edilen yapı Arkaik savunma duvarlarına entegre edilmiştir. Çeşme söz konusu kaynak suyunu hala korumakta, özellikle bahar aylarında kaynağın verimli olmasıyla kullanımda olduğu dönemdeki durumuna benzer biçimde yerinde ziyaret edilebilmektedir.

Athena Caddesi

Athena Caddesi, günümüze kadar sürdürülen kazı araştırmalarında MÖ 6. yüzyıl ile MÖ 4. yüzyıllar arasında kullanıldığı tespit edilen, kentin doğu-batı doğrultulu ana caddesidir. Doğu kapısından başlayarak Athena Tapınağı’nın önünden geçen ve batıda olasılıkla yönünü değiştirerek kentin batı kapısına ulaşan caddeye neredeyse dik açılarla pek çok sokak bağlanmaktadır. Kentin batı kapısı Smyrna’nın antik limanına açılmaktadır.