Kent Planı

Günümüze benzer biçimde İzmir’in güneşli sokaklarına değinen Aristides, Smyrna’nın bir kenti meydana getiren sur, stadion, hippodrom, tiyatro, tapınak, liman, gymnasion, hamam, çeşme ve agora yapılarının tamamına ve çok sayıda sahip olduğuna işaret eder. Antik yazarlar tarafından Hellen kentlerinin olmazsa olmazı olarak anılan bu yapıların tümü Smyrna’da belirli bir düzen içerisinde karşımıza çıkmaktadır.

Smyrna, birbirini dik kesen sokak ve caddeleri, bu caddelerin birleştiği noktalardaki anıtsal yapıları, kentin hemen hemen merkezinde yer alan ve ana caddelerin kesiştiği noktada yer alan agorası ile dönemin şehircilik anlayışını yansıtan önemli bir kentti. Doğuda Pagos’tan (Kadifekale) ile batida Kemeraltı (antik liman), güneyde Altıntaş-Değirmentepe’den kuzeyde Basmane-Çankaya-Pasaport ekseninde yayılan kenti kucaklayan şehir suru bugün birkaç noktada korunmuştur. Kültürel, siyasal, sosyal ve ticari birçok aktivitenin gerçekleştiği ve antik kentlerin kalbi olarak nitelendirilen agora, kentin merkezi konumundaydı. Kemeraltı kentin ilk, Pasaport-Montrö Meydanı ekseninde ise kentin ikinci limanı bulunuyordu. Kadifekale’nin denize bakan yamaçlarında körfeze hakim konumda kentin tiyatrosu ile stadionu inşa edilmişti.