Yasal Uyarı

Legal Notice

İzmir Time Machine, İzmir Kalkınma Ajansı’na ait tescilli bir markadır. Site içeriğindeki logo, marka ve ayrıca kaynağı belirtilmiş olanlar dışındaki tüm eserler (yazı, resim, görüntü, fotoğraf, video, müzik vb.) ile ilgili fikri mülkiyet hakkı yalnızca İzmir Kalkınma Ajansı’na aittir; yalnızca İzmir Kalkınma Ajansı tarafından veya İzmir Kalkınma Ajansı’nın yazılı izni ile kullanılabilir ve telif hakları kapsamındadır. İzmir Time Machine site içeriğindeki logo, marka ve tüm eserler (yazı, resim, görüntü, fotoğraf, video, müzik vb.) herhangi bir şekilde izinsiz kopyalanamaz, üzerlerinde değişiklik yapılamaz, kiralanamaz, ödünç verilemez, iletilemez ve yayınlanamaz. Bu siteden alınan ses, görüntü, yazı içeren hiçbir bilgi ve belge satılamaz veya herhangi bir şekilde kâr amacıyla dağıtılamaz, başka kurum yada kuruluşların dokümanlarında kullanılamaz. Site içeriğindeki logo, marka ve tüm eserler (yazı, resim, görüntü, fotoğraf, video, müzik vb.) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. Hakların ihlali durumunda 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlar uygulanır.

Izmir Time Machine is a registered trademark of Izmir Development Agency. The intellectual property rights of all works (texts, pictures, images, photographs, videos, music, etc.) in the site content, except for the logo, brand and also those whose source is specified, belong only to İzmir Development Agency; It can only be used by Izmir Development Agency or with the written permission of Izmir Development Agency and is within the scope of copyright. Logo, brand and all works (text, picture, image, photo, video, music, etc.) in the content of Izmir Time Machine site cannot be copied, modified, rented, loaned, forwarded or published in any way without permission. Any information and documents containing sound, image, text from this site cannot be sold or distributed for profit in any way, and cannot be used in documents of other institutions or organizations. The logo, brand and all works (text, picture, image, photo, video, music, etc.) in the content of the site are protected under the Law No. 5846 on Intellectual and Artistic Works and the Turkish Penal Code No. 5237. In case of violation of rights, the legal and penal sanctions specified in the Law on Intellectual and Artistic Works No. 5846 and the Turkish Penal Code No. 5237 are applied.

Bu site çerezleri kullanır!