Sanal Gezi

 

DİKKAT!

Işığa duyarlı epilepsi: Geçmişte epilepsi ya da nöbet geçirdiyseniz kullanmadan önce doktora danışın. Belirli şekiller ya da titreşimler daha önce nöbet geçirmemiş kişilerin nöbet geçirmesine neden olabilir.
 
  • Tam Ekran
  • Önbelleği Temizle

Neolitik Konut Mimarisi

İlk yerleşim evresinde, oval ya da dörtgen planlı, kerpiç duvarlı, çamur sıvalı dal örgülü, saz örtülü kulübeler görülmektedir. Günlük işleri görmek için ocakların olduğu bilinmektedir. MÖ 6000-5700 yıllarına gelindiğinde Neolitik Dönem’in Rönesansı olarak kabul edilen evrede, Neolitik Dönem’in en kalabalık süreci yaşanır. Yüzey toprağından 1 ile 2 metre aşağıda kalan tabakada, taş temelli ve çukur tabanlı inşa edilmiş evlerin varlığı bilinmektedir. Ayrık planda inşa edilmiş evlerin genellikle batısında taş platformlar vardır. Tahıl ve toprak öğütmek için bölümlere de sahip konutlar tek odalı olarak inşa edilmiştir. Evlerin girişleri güneye bakan uzun duvarların ortasında yer alır. Fırınlar mekân içlerinde ya da ortak avlularda bulunmaktadır. Mekânların çatısının ağaç direklerle taşınan ince kerpiç duvarlar olduğu öngörülmektedir. Kalkolitik Dönem evleri, Neolitik tabakaların içine 6-8 m çapında ve 1 m derinlikte açılan, yuvarlak ya da oval planlı ve basit dal örgülü kulübeler şeklindedir.