İzmir'in İlk Sakinleri

Neolitik Çağ’a tarihlenen bu höyük kentin kuruluş tarihini 3500 yıl geriye götürmüştür. İzmir’in ilk sakinleri günümüzden 8500 yıl önce, Bornova Ovası’nda, Manda Çayı’nın kıyısında ilk yerleşim alanlarını kurmuşlardır. Saz ve ağaç dallarından yapılmış ilk kulübelerini buraya inşa ettiler. Tohum ekmeyi, bitki yetiştirmeyi ve zamanı gelince hasat yapmayı biliyorlardı. Köylerine gözcülük eden köpekleri, etlerinden ve derilerinden faydalanmak için baktıkları evcil hayvanları vardı. Yuvarlak planlı ve büyük boyutlu bu yeni evler kalabalık aileleri barındırabilecek boyuttaydı.