Çakırağa Konağı

Şerif Ali Ağa tarafından 19. Yüzyılda yaptırılmıştır. Yapı Türk ev mimarisinde dış sofalı, eyvanlı ve çift köşk odalı plan tipinin harika bir örneğidir. Odaların arasında eyvanları olması birbirlerine bitişik olmasını engellemiştir. Kuzey, güney ve batı cepheleri bahçe duvarları ile çevrili doğu cephesi ise açıktır. İkinci kat seviyesine kadar moloz taş ve kerpiç malzemeleri inşasında kullanılmıştır. Konağın odalarının bahçeye bakan kısımları her katta hımış düzenlidir ve pencereleri vardır. Yapının cephelerinin sıva yapılmış yüzeylerinin üzerine panolar içinde madalyonlar, vazolar içinde yer alan naturalist çiçekler, girlantlar, perde şeklinde kıvrımlı kumaş motifleri kalem işi olarak yapılmıştır. Zemin kat üzerinde yer alan iki katla beraber üç katlı bir görünümü olan konağın mimari düzeni ve süslemesi açısından en dikkat çekici kısmı üst katıdır. Zemin taşlık şekilde düzenlenmiş ve doğrudan bahçeye açılmaktadır. Ana giriş yanında konağın çalışanları için nöbet ve bekleme yeri, güney kısmında hizmetli odaları, kuzey tarafında hayvan damı ve ahır yapının alt katını oluşturmaktadır.

Konağın üst katında ocak bulunan kışlık baş odasında hayali bir İstanbul resmi bulunmaktadır. Resmin hayali olduğu İstanbul’da yer alan bazı önemli yapıların bulunmadığından anlaşılmaktadır. Sanatçının bu resmi anlatılanlara, kitaplara veya kartpostallara göre çizdiğini düşündürmektedir.Yazlık başodada İzmir resmi bulunmaktadır. İstanbul’un aksine İzmir resminin daha gerçekçi olması onu belgesel niteliğine kavuşturmuştur.