Ümmü Sultan Şah Türbesi

Hatuniye Türbesi olarak da bilinir. Aydınoğlu Mehmet Bey’in kız kardeşi Sultan Şah Hatun (Handaze Hatun)’un mezarının bulunduğu türbedir. Aydınoğulları Beyliği’nin bilinen en eski tarihli yapısıdır. Yapının basık giriş kemeri üzerinde bulunan iki satırlık inşa kitabesinde 1310 yılının Mayıs ayının ilk günlerinde tamamlandığı yazmaktadır. Türbe, şehrin merkezinde Aydınoğlu Camii’nin ve bugün izleri olmayan medrese ile beraber külliye yapısının ortasında yer almaktadır.
Türbe, 1964 yılında Nedim Onat tarafından genel olarak onarılmıştır. Tüm cephelerinde moloz taş ve tuğla karışımı malzeme kullanılmıştır. Güneybatı yönündeki giriş kısmın zemini mermer ile yükseltilmiş ve kapı dışarıya sivri bir kemerle açılmıştır. Türbenin içinde kaba üslupla yapılmış tek bir taş sanduka bulunmaktadır.
Türbenin altıgen planlı yapısının benzerleri Selçuklu mimarisinde yoktur. Bu plan Beylikler dönemi mimarisini Selçuklulardan ayırmaktadır. Ayrıca üst örtüsünün kubbeli olması ve sade tutulmuş giriş tarafı yapıyı Selçuklu mimarisinden ayıran özellikleridir.