Derviş Ağa Medresesi (Çukur Medrese)

Birgi’nin ortasından geçen Birgi Çayı’ndan dolayı oluşan çukurluk alana inşa edildiğinden Çukur Medrese olarak da bilinir. Medresenin kitabesinden Derviş Ağa tarafından 1657 yılında yaptırıldığı bilinmektedir. Şehirdeki diğer Derviş Ağa tarafından yaptırılan mimari eserlerle bir külliye oluşturduğu düşünülmektedir.
Bugün medreseden batısında yer alan bir dershane ve bunun devamında bitişik olarak “L” şeklinde sıralanmış yedi öğrenci odası bulunmaktadır. Medresenin dershanesi kare planlı bir yapı sahiptir. Öğrenci odalarının her birinde girişlerinin karşı ekseni üzerindeki duvarlara basık yuvarlak kemerli, kemerleri tuğla ile örülmüş ocak nişleri ayrıca öğrencilerin kitap ve eşyalarını koymaları için küçük nişler bulunmaktadır. Medresenin cephelerinde ve kubbelerinde moloz taş ve tuğla karışımı yapı malzemesi kullanılmıştır. Doğu kısmındaki giriş kapısı hala varlığını korumaktadır. Basık yuvarlak kemerinin üzerinde onarımla korunmaya çalışılmış inşa kitabesi bulunmaktadır.