Derviş Ağa Hamamı (Çukur Hamam)

Birgi’nin anıtsal yapılarından biri olan Derviş Ağa Hamamı’nın (Çukur Hamam) kitabesi olmadığından yapılışı hakkında net bilgilere sahip değiliz. Derviş Ağa tarafından yaptırılan diğer yapılar hamam hakkında bazı bilgiler vermektedir. Aynı bölgede Derviş Ağa Medresesi ve Derviş Ağa camisinin olması yapının bir külliye içinde yer aldığını düşündürmektedir.
Medresenin yapı kitabesi üzerinde verilen tarihten dolayı hamamın 1657 tarihinden sonra inşa edildiği tahmin edilmektedir. Bu yapı grubunun yine aynı kitabeden dolayı Derviş Ağa tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Yapı kare bir sıcaklık mekanı etrafına sıralanmış halvetler şeklinde inşa edilmiştir. Yapının dış cephesi moloz taş ve tuğladan oluşan kaba bir duvar örgüsüne sahiptir. Hamamın üst kısmındaki düzenli aralıklara sahip kubbeleri duvar örgüsüne benzer taş tuğla karışımından yapılmıştır ve tepe pencerelerinden yapının içine ışık girişi sağlanmaktadır. Yapının batı kısmında yer alan ana girişi sivri kemerli girinti ve yuvarlak tuğla örgüden yapılmıştır. Hamamın soyunma kısmı bugün ayakta değildir.