Hadrian Tapınağı

Bu küçük tapınak benzeri anıt, P. Vedius Antoninus Sabinus tarafından bağışlanmış olup, mimari bir yazıta göre İmparator Hadrianus’u onurlandırmaktadır (MS 117-138). Anıtın kült odasının önünde, Suriye tipi denilen bir alınlık bulunan bir sütun düzeneği vardır. Ayrıca kapı lentosunun üzerinde, Efes kentinin kuruluş efsanesine gönderme yapan kabartmalar bulunmaktadır. Bu kabartmalar, Geç Antik Çağ’da yapılan bir tadilata aittir.Yaklaşık MS 300 civarında, İmparatorlar Diokletianus, Constantius, Maksimianus ve I. Theodosius’un heykelleri bu anıtın yanına dikilmiştir ve bu heykellerin yazıtlı kaideleri günümüze ulaşmıştır.