St. Jean Kilisesi

St. John Mezarı Kilisesi, İncil yazarı St. John’un mezarının bulunduğu bir kilisedir. Haç şeklinde bir plana sahip olup altı büyük kubbesi bulunmaktadır. İmparator Justinian ve eşi Theodora tarafından yaptırılmıştır. Merkezi nefin bazı sütun başlıklarında onların monogramları bulunmaktadır. Takip Kapısı olarak adlandırılan Bizans dönemi surlarının girişinde çeşitli kabartma frizler yer almaktadır. Bu kabartmalarda Akhilleus’un hayatından sahneler yer aldığı için bu ismi almıştır. Kesin tarih belirsiz olsa da M.S. 6. veya 7. yüzyıla kadar uzandığı düşünülmektedir.
St. John Mezarı Kilisesi, dini açıdan önemli bir mekân olmasının yanı sıra mimari bir harikadır. İsa’nın havarilerinden St. John’un mezarını barındırması nedeniyle inananlar için önemli bir hac yeri olarak kabul edilmektedir. Haç şeklindeki tasarımı ve çok sayıdaki kubbesi, kiliseye kendine özgü bir görünüm kazandırmaktadır. Sütun başlıklarında yer alan İmparator Justinian ve Theodora’nın monogramları, kilise inşasına olan desteklerini yansıtmaktadır.
Takip Kapısı, Akhilleus’un hayatından sahneleri tasvir eden ayrıntılı kabartma frizleriyle tarihi ve sanatsal değeri artırmaktadır. St. John Mezarı Kilisesi’nin St. John’a olan bağlantısı ve Bizans dönemi özellikleri, kültürel önemine katkıda bulunmaktadır.
Genel olarak St. John Mezarı Kilisesi, bölgenin dini ve mimari mirasına tanıklık eden, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin zengin tarihini keşfetmek ve St. John’un mezarında saygılarını sunmak için geldiği önemli bir mekân olarak ön plana çıkmaktadır.