Selçuk (Ayasuluk) Kalesi

Saint Jean (Aziz Yuhanna) Kilisesi’nin kuzeyinde, tepenin en yüksek kısmında bulunan iç kale, son araştırmalarla Efes’in ilk yerleşim yerinin üzerinde olduğu ortaya çıkmıştır. Bugün görülen sur duvarları Bizans, Aydınoğulları ve Osmanlı dönemlerine aittir. Taş, tuğla ve harç kullanılarak inşa edilen duvarlar 15 kule ile güçlendirilmiştir. İç kaleye doğu ve batıdaki kapılardan girilmektedir ve bu kapılar dış kaleye bağlı olmadan doğrudan dışarıya açılmaktadır. Sur duvarlarının iç kısmında, burçlara ve mazgallara çıkışı sağlayan dar merdivenler bulunmaktadır. Kale içinde taş döşemeli sokaklar, çeşitli büyüklükte sarnıçlar, bir cami ve en yüksek noktada bir kilise kalıntısı bulunmaktadır. Aydınoğulları döneminde bu kilisenin apsis kısmı, bazı eklemelerle sarnıç haline dönüştürülmüştür. Ayrıca caminin batı kısmında, kale hamamı olduğuna dair kalıntılar tespit edilmiştir.