İsa Bey Camii

1375 yılında Aydınoğlu İsabey tarafından Mimar Ali’ye yaptırılan cami, önemli bir yapıdır. Cami, 51×57 metre ölçülerinde inşa edilmiştir. İnşa sürecinde Efes ve Artemis Tapınağı’ndan getirilen mimari parçalar, özellikle sütunlar kullanılmıştır. Kubbenin pandantifleri çini levhalarla süslenmiş, pencere pervazları stelaktit, örgü motifleri ve renkli taşlarla dekore edilmiştir. Caminin mihrap ve minberi mermerden yapılmıştır. Aydınoğulları dönemine ait olan bu cami dışında, hala kullanılan dört mescit ve birçok yıkık veya onarılmış mescit ve kümbet de Selçuk’ta bulunmaktadır. Bu eserler Aydınoğulları ve Osmanlı dönemine tarihlenir.