Arnavutoğlu Han

17. yüzyılda var olduğu bilinen yapı, kervanların uzak mesafelerden getirdiği baharat, ilaç ve egzotik ürünler konusunda uzmanlaşmıştır. Şeytan Çarşısı’na bakan dar bir girişi olan han, içeriye doğru uzanarak çarpık bir dikdörtgen oluşturur. Genellikle baharat ve ecza dükkânlarının bulunduğu handa kervanların konaklaması için ahırlar ve meskenler de bulunuyordu. Güneydoğudaki Arap Hanı’na koridorlu bir kapı ile bağlanan hanın avlusunda dönemin geleneklerine uygun olarak bir cami bulunmaktaydı.