Kızlar Ağası Hanı

Kızlar Ağası Hanı Kemeraltı Çarşı’sında yer almaktadır. Bölge doğal bir iç limandı ve han, sahilde Hisar Camii’nin ve Liman Kalesi’nin bitişiğinde bulunmaktaydı. Kare planlı, iki katlı, taş ve tuğladan yapılmış han, bir zamanlar şadırvan ve mescit olan, fakat günümüze kalan büyük dikdörtgen bir avluya sahiptir. Ana girişindeki bezemeli mermer şadırvan ile Osmanlı mimarisinin bölgede ender örneklerindendir.

18. yüzyılın başlarında İzmir, artan liman ticareti nedeniyle hızlı ekonomik gelişme ile gelişti. Kızlarağası Hanı, İzmir Limanı’na giden yüklü kervanları barındırmak için mevcut hanların kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle 1745 yılında inşa edilmiştir. Han, o zamanlar “Hacı Beşir Hanı” olarak biliniyordu.

Hacı Beşir Ağa, Osmanlı sarayında Hadım Yapraksız Ali Ağa’nın çırağıydı ve III. Ahmed tahta çıktığında hazinedar olarak terfi edildi. O dönemde pek çok hayır kurumu arasında Kızlarağası Hanı, sahildeki elverişli konumu ve uzun mesafe gezginleri için özel konaklama tarzı ile özellikle önemliydi.

19. yüzyılın başlarında iç limanın dolmaya başlamasıyla han, iskele avantajını yitirmiş ve hizmet anlayışını değiştirmiştir. Özgün tasarımda ana kapı dışında giriş bulunmazken, daha sonra zemin kattaki odaların dış duvarları kaldırılarak mağaza ve depo işlevleri sağlanmıştır. Zamanla üst katlar bozuldu ve 1846 depreminden sonra bina yeniden inşa edilmek üzere her bloğu numaralandırıldıktan sonra yıkıldı. Betonarme olarak yeniden inşa edilen hanın kaplama olarak orijinal inşaat malzemeleri kullanılmıştır.