Şadırvanaltı Camii

Şadırvanaltı Camii, Kemeraltı’nın merkezinde, Şekerciler Çarşısı’nın yanında, 912. ve 892. Sokaklar arasında yer almaktadır. Harimi merkeze alan bir planı, kuzey ve batıda L planlı son cemaat yeri, güneydoğuda minare, muvakkithane, kütüphane ve şadırvan bulunmaktadır. Avlusu olmayan iki katlı cami, ticaret bölgesinin içinde yer aldığından dolayı alt katında dükkanlar yer alır.

Yapıya batı ve kuzey cephelerinden merdivenlerle çıkılmaktadır. Merkezi kubbenin göbeğinde panoramik manzaraların tasvir edildiği kartuşlar ve kubbenin eteğinde çeşitli mimari resimlerin yer aldığı oval madalyonlar bulunur. Şadırvan kubbesinin içini ve şadırvanı alt kattaki alışveriş alanına bağlayan geçidi süslemek için benzer eskizler kullanılmıştır. Bu tonozlu geçit, İzmir ve çevresinin manzaralarıyla dikkat çekmektedir.

Caminin yapım kitabesi günümüze ulaşmamıştır. Katip Çelebi’nin Cihannüma’sında Ulu Camii ve Niflizade Camii, Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde Bıyıklıoğlu Camii olarak geçmektedir. Yapı kitabesini gören Evliya Çelebi, H.1046 /M. 1636-7’de Mahmud isimli biri tarafından yaptırıldığını belirtmektedir. Yapı kitabesini gören Evliya Çelebi, H. 1046 /M. 1636-7’de Mahmud isimli biri tarafından yaptırıldığını belirtmektedir. Caminin ayrıca H. 1230 /M. 1814-5 ve H. 1301 /M. 1883-4’lerinde onarım gördüğü kitabesinde belirtilmektedir.