Küçük Demir Han

İç limanın planlı olarak ilk kez doldurulmasını takiben, 17. yüzyılın sonlarında dolan alana Küçük Demir Han inşa edilmiştir. Şadırvanaltı ve Hisar Camileri arasında yer alıyordu. Han, geleneksel Osmanlı hanı tarzındaydı. Ortada bir avlu bulunan kare planlı hanın batıda ve doğuda olmak üzere iki girişi vardır. Binanın çatısı kurşun kaplı kubbeli olup, dış cephesi dükkânlarla çevriliydi.

17. yüzyılda artan pamuk üretimi ve ticaretine cevap olarak inşa edilen han, günümüzde özgün tasarımı büyük ölçüde kaybolmuştur. Bir zamanlar uzun mesafeli kervanlara mal teslimi ve tekstil ürünleri ticareti yapan han, halen tekstil ticaretiyle uğraşıyor.