Selvili Han

Osmaniye Caddesi’nin sona erdiği meydana bitişik konumda, Mirkelamoğlu Han’ın karşısında yer alan Selvili Han’ın kitabesi bulunamadığı için yapım tarihi bilinmemektedir. Kuzeydoğu cephesi Balık Pazarı Hamamı’nın karşısında olan hanın güneybatı cephesi Liman Kalesi’nin surları ile komşuydu. Kale ve Han arasında yer alan, aynı zamanda Hanın giriş kapısının da bulunduğu, üstü ahşap örtülü sokak, daha çok dokuma ürünlerinin satıldığı Yol Bedesteni olarak biliniyordu.

Han, mimari olarak hem geleneksel depo hanlarından hem de uzun mesafe hanlarından özellikler taşıyordu. Bölmeleri taş duvarlarla ayrılmıştı ve yuvarlak kubbeyle örtülü her bölüm ayrı ayrı kullanılıyordu. İki katlı olarak inşa edilen yapının ortasında, açık bir avlu bulunuyordu. İç kısımları daha çok Suriye, İran, Irak gibi ülkelerden getirilen dokuma ürünlerinin depolanması amacıyla kullanılanılan han, birçok tüccar ofisine de ev sahipliği yapıyordu.

Yapıldığı dönemde kıyı ile yakın ilişkisi olan Selvili Han, kıyı dolguları ve Liman Kalesi’nin yıkılmasının ardından İzmir ticaretindeki önemini yitirmiştir. Günümüzde özgünlüğünü büyük ölçüde yitiren Hanın kuzeydoğu yarısı 1935 yılında Fevzi Paşa Bulvarı’nın yapımı sırasında yıkılmıştır.