Sulu Han

Palancılar Caddesi ile Ütücüler veya Beşyüzelli Caddesi (şimdiki Sokak no. 1313) arasında yer alan Sulu Han’ın 17. yüzyıla tarihlendiği tahmin ediliyor. Ortada bir avlu bulunan asimetrik yapının ana bölümleri kesme taş, diğer bölümleri ise ince yonu taşı ve tuğladan örülmüştür. Önceleri uzun yol kervanlarına hizmet veren han, 19. yüzyılda kervancılığın popülerliğini kaybetmesiyle, daha sonraları kuruyemiş ve hububat tüccarları, marangozlar, terziler ve hazır giyim sanayii tarafından kullanılmıştır. Günümüzde hanın özgün tasarımı büyük ölçüde kaybolmuştur.