Başdurak Camii

Anafartalar Caddesi üzerinde Kemeraltı’nın merkezinde yer alan Başdurak Camii, bulunduğu konum nedeniyle fevkani olarak tasarlanmış ve alt kata ticaret mekânları yerleştirilmiştir. İbadet mekânı ve avlu üst katta yer almaktadır. Cami, kare planlı bir harim, harimin kuzeyinde bir son cemaat yeri ve batı cephesinin kuzey ucundaki minareden oluşmaktadır.

İnşa kitabesi günümüze ulaşamamıştır. Ancak kitabeyi gören Evliya Çelebi’nin verdiği bilgiye göre, 1062/1652 yılında Hacı Hüseyin Efendi tarafından inşa ettirilmiştir. Çelebi ayrıca caminin liman yakınında olduğunu, alt katında dükkân ve mahzenlerin yer aldığı avlusuz iki katlı bir tasarımı olduğunu da aktarmaktadır. Avlu ve harim giriş açıklığı üzerindeki kitabelerden 18. ve 19. yüzyıllarda çeşitli onarımlar geçirdiği anlaşılan yapı, son olarak 2016-2017 yılları arasında kapsamlı bir restorasyondan geçmiştir.