Fazlıoğlu Hanı

Hacı Mehmed Paşa Hanı olarak da bilinen iki katlı dikdörtgen planlı yapının avlusu ve ikinci katında revaklar bulunuyordu. Kesin yapım tarihi bilinmemekle birlikte Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde geçtiğine göre 17. yüzyılın üçüncü çeyreği civarında olduğu tahmin edilmektedir. 1905 tarihli sigorta planları, Yeni Kavaflar Çarşısı’nın inşası sırasında büyük bir bölümü yıkılmış olsa da, hanın büyük ölçüde o zamanki orijinal yapısını koruduğunu belgelemektedir. Günümüzde yapının güneydoğu cephesi ve girişi sağlamdır.