Çarşılı Han

Kestane Pazarı Camii bitişiğinde yer alan Çarşılı Han’ın 17. yüzyıl sonlarına tarihlendiği tahmin ediliyor. İki katlı han, asimetrik dikdörtgen plan üzerine inşa edilmiş ve kuzey-güney doğrultusunda uzanan avlunun iki yanında sıralanan dükkânlardan oluşmuştur. Sadece depo olarak değil, aynı zamanda deri ürünleri ve gıda üretimi ve satışı için de kullanılan hanın özgün tasarımı, onarım ve genişletmelerle değiştirilmiştir.