Sokak Görünümü

15.yüzyılda Osmanlıların eline geçen İzmir, 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Akdeniz ticaret ağının içinde doğudan gelen ürünlerin geldiği bir liman kentine dönüşmüştür. Osmanlı’nın Avrupalı devletlere verdiği ayrıcalıklarla yabancıların ticaret yaptığı bir liman oldu. İzmir’de farklı dinlerin mensupları farklı mahallelerde oturmaktaydı. Yerleşim bölgesi Kadifekale idi. Ticaret liman bölgesinin etrafında yapılıyordu. Osmanlı sınırlarındaki Ermeni, Rum ve Yahudi tüccarların yanında Avrupa’dan gelen tüccarlarla beraber kozmopolit bir ticaret kentine dönüştü. İzmir iç bölgelerden gelen tarım ürünlerinin toplandığı ve ticaretinin yapıldığı bir şehir haline geldi. Bütün farklı gruplar kendi mahallelerinde yaşarken Kemeraltı ticaret ve kamusal alan için toplanma alanıydı. İzmir’e gelen mallar buradan gemilerle gönderiliyordu. 19.yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun en büyük ihracat limanı olan İzmir’de yüzden fazla han vardı. Bu hanlar depolama, işleme, ambalajlama faaliyetlerinde kullanılırken, içlerinde çok sayıda özel işletme ve konaklama tesisi yer alıyordu. Şehre çalışmak için gelen işçilerin ve hasat zamanlarında çalışmak için gelen ailelerin barınabileceği basit mekanların da bulunduğu hanlar da vardı.