Arsenaller

Araştırmacılar tarafından, askeri amaçlı kullanılan tahıl depoları ve cephanelik olarak yorumlanan 5 yapı tespit edilmiştir. Yapı grubunda, ızgara sisteminde, büyük boyutlu ürünlerin binanın ahşap zemininde saklanmasını mümkün kılan çok sayıda havalandırma delikleri saptanmıştır.
Arsenal I, yerleşim düzeni ve altındaki havalandırma sistemi açısından diğer tüm yapılardan farklıdır. Yapı, diğerlerinden neredeyse iki kat daha geniştir. Aynı zamanda mancınık oku buluntusu çoğunlukla bu alanda ele geçmiştir.

Arsenal II, I. yapının doğusunda ve kale duvarının hemen yanındadır. Bu kale duvarı, I ve II nolu binalarının Philetairus dönemine tarihlenmektedir.

Arsenal III ise, alanın batı duvarının yakınına kurulmuştur.

Arsenal IV ve V, benzer plan özelliği göstermesinden dolayı, III. Nolu yapıdan hemen sonra inşa edildiği düşünülmektedir. II. Eumenes dönemine tarihlendirilmektedir. Üst yapı, saray yapılarında görülen mühürlü tuğlalar, resmi bir yapı grubu olduğunu göstermektedir. IV ve V’ın kuzeyinde yoğun olmak üzere alanda, Helenistik Dönem’e ait, toplam 961 taş mermi ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca, esas olarak bu alanda, muhtemelen mermiler için tahta sapanları güçlendirmek için kullanılan birçok demir bağlantı parçası bulunmuştur. Bölgede, birkaç büyük pithos bulunmuştur.