Tarihi Arasta

Yapının inşa kitabesi olmadığından dolayı malzeme özelliklerine bakarak XV. yüzyıla tarihlenmektedir. Altı tane kubbe, küçük boyutlu, içinde depolar olamayan bir bedestendir. Yapı dikdörtgen planlıdır. Yapıda kullanılan malzemeler kaba yonu taşı ve tuğladır. Güney cephesinin ortasında yapının ana girişi bulunmaktadır.