Attalos Evi

II. Eumenes dönemine (MÖ 2. yüzyıl) tarihlenen yapının sadece temel kalıntıları korunmuştur. Hellenistik dönem özelliklerini taşıyan yapı; Roma döneminde de kullanılmıştır. Attalos Evi yapı grubu, Eumenes tarafından inşa edilen yeni kentin içinde yer almaktadır ve 1300 m² genişliğindedir. Attalos Evinin avlusu, terasın güneye doğru genişletilmesinin zorluğu sebebiyle, uzun bir forma sahiptir. Araştırmacılara göre, odaların konumu kuzey veya güneydedir. avluyu dört tarafından dolaşan iki katlı bir sütunlu galeriye sahiptir. Alt kat andezitten yapılmış Dor düzenindedir. Üst kat ise, İon düzenindedir. Avlunun orta kısmında, evin sarnıcı bulunmaktadır.