Yukarı Agora

Akropolisin kuzey noktasında yer alan Yukarı Agora, MÖ 3. Yüzyıla tarihlendirilmiştir. Yukarı Agora’nın boyutu 110 x 85 m.’dir. Yukarı Agora’nın içinde; dor düzeninde Zeus Tapınağı, dört adet sunak, dor düzeninde stoa ve araştırmacılara göre ticari işlevi olan iki katlı yapı yer almaktadır. Ayrıca, alanın çevresinde kült heykelleri, küçük buluntular ve yazıtlar gibi önemli arkeolojik buluntular ele geçmiştir.

Zeus Tapınağı
Zeus Tapınağı, Yukarı Agoranın doğu kısmında bulunmaktadır. Dor stiline bağlı sade bir plana sahiptir. MÖ 3. Yüzyıl çeyreğine tarihlenmektedir. Zeus tapınağının boyutu 12 x 8 m.’dir. Yapının sadece temel blokları korunmuştur. Rekonstrüksiyon: prostylos tipinde, dört sütun şeklindedir. Podyumsuz bir yapı gösteren tapınak, kare formunda cellaya sahiptir. Yapı, tamamen mermerden inşa edilmiştir. Yapı, temenos duvarı ile çevrelemektedir; bu duvarın yanlarında stoalar bulunmaktadır. Mimari süsleme detayları, tapınağa özgü farklar göstermesi açısından önemlidir.

Stoa
Tapınağın çevresinde iki stoa bulunmaktadır. Stoalar, Dor düzeninde yapılmıştır. MÖ 2. Yüzyıl çeyreğine tarihlenmektedir. Tapınağın yanındaki stoa, II. Eumenes tarafından, eski temenos duvarından yeniden inşa edilmiştir. Sütunlar sütun tamburu biçiminde yapılmış, Dor düzenin özelliği olarak sütun yivleri (ariss) derin bir biçimde işlenmiştir. Zeus Tapınağının yanındaki stoanın boyutları 45 x 12 m. diğer stoa ise 45 x 85 m.’dir (20 m genişlik, 35 m uzunluk). Stoa, podyum üzerine, üç basamakla temellendirilmiştir.

Sunak
Zeus Tapınağının karşısında dört sunak bulunmaktadır. Sunakların üç tanesi kare planlı, bir tanesi dikdörtgen planlıdır. Olasılıkla, Zeus Tapınağının tarihinden (MÖ 3. Yüzyıl çeyreği) daha erkene tarihlendirilmektedir. Mermerden yapılan sunakların boyutları kare planlı sunaklarda birbirine yakındır; zemin 7 x 3.7 m. üst kısım 5.5 x 1.5 m.; dikdörtgen planlı sunak ise; yaklaşık 9.2 x 1.6 m.’dir.