Şadırvanlı Camii

Yapının doğu tarafındaki inşa kitabesinden Hacı Osman Oğlu Hacı Hasan tarafından 1550 yılında yaptırıldığı yazmaktadır. Geleneksel tek harimli ve tek kubbeli yapı tekniğine uygun olarak yapılmıştır. Yapının doğu tarafında üç kubbeli son cemaat yeri ve kuzey tarafından minaresi vardır. Yapı malzemesi olarak bölgenin özelliklerine düzgün kesme taş, kaba yonu taşı ve tuğla kullanılmıştır. Duvarların bitiş noktası ve çatı arasında silmeli bir saçak sistemi yer almaktadır. Sekizgen bir kasnak üzerine oturtulan yapının çatısı kiremitlerle örülmüştür. Son cemaat yeri ise kurşun ile kaplanmıştır. Caminin minaresi silindirik biçimde düzgün kesme taştan inşa edilmiştir. Minarenin üst kısmında sivri kemerli nişler yer almaktadır.