Ulu Camii

Caminin kuzey tarafındaki taç kapısı üzerinde yer alan inşa kitabesinden I. Bayezid tarafından 1398-1399 yılında yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Türk İslam eserleri arasında en eski olan yapıdır. Dikdörtgen şeklinde planlı dokuz kısma ayrılmış harimi ve ortasında üç kubbe, yanlarında tonozlarla kaplıdır. Batı duvarına birleşik halde bulunan bir minaresi vardır. Yapı malzemesi olarak düzgün kesme taş, kaba yonu taş ve tuğla kullanılmıştır. Duvarlar ile çatı arasında silmeli bir saçak sistemi yer almaktadır. İki tarafa eğimli çatısı kiremitlerle örülüdür. Düzgün kesme taştan sivri yuvarlak kemerli pencereler yerleştirilmiştir.

Caminin bahçesinde yer alan düzgün kesme taşlardan yapılmış şadırvanın su deposu 1949 yılında yapılmıştır. Bu deponun üstündeki yazılar Şair Aşki Efendi tarafından yazılmıştır.