Parmaklı Mescit

Pencerelerindeki parmaklıklardan dolayı Parmaklı Mescit olarak anılmaktadır. İnşa kitabesi olmadığından özellikleri dikkate alınarak araştırmacılar tarafından yapının XV. yüzyıla ait olduğu düşünülmektedir. Kare planlı, tek kübik kubbeli harimi ve son cemaat yeri bulunmaktadır. Yapı malzemesi olarak tuğla ve kaba yonu taş kullanılmıştır. Mescidin çatısı kiremitle örülmüştür. Batı duvarını ortasında yapıya sonradan ilave edilen sivri kemerli bir açıklık vardır. Güney cephesinde ikisi altta ikisi üstte dört pencere vardır. Alttaki pencerelerin sivri kemerleri vardır ve bu pencerelerin arasında mermerden dikdörtgen şekilli devşirme bir madalyon yer almaktadır. Doğu cephesinde alttaki pencerelerin kemerleri bordür içinde süslemelere sahiptir. Mescidin minaresi yıkılmıştır.