Trajan Tapınağı

Roma İmparatoru Traianus tarafından M.S. 114 yılında başlatılan yapı, ölümünden sonra halefi Hadrianus (M.S. 76-138) tarafından tamamlanmıştır. Bu nedenle ortak bir tapınım alanı olarak görülmektedir. Tapınak, akropolün en yüksek noktasında, temenosun (kutsal alan) tam ortasında, yer almaktadır. Mermerden yapılan tapınak, sütun başlarının akantus yapraklarıyla süslendiği ve sütunların bir kaide üzerine oturtulduğu, klasik mimarideki üç düzenden biri olan Korinth düzeninde 6×9 sütunlu, peripteros planında, eksenel formda, kemerler ve tonozlar kullanılarak yapılmıştır. Tapınağın üç tarafı, stoalarla çevrelenmiştir. Yunan karakterindeki yapılarının baskın olduğu Pergamon’da, Romanın ideal tapınak kriterlerine uygun olacak şekilde yapılmış bu tapınakta, iki kültürün birleştiği görülmektedir. (Anonim)