Gymnasion

Gymnasion MÖ 200’e tarihlenmektedir. Aşağı şehir tepesinin güneydoğu yamacında, Eumenes şehir sınırlarında; spor faaliyetlerinin gerçekleştiği alanın yaklaşık 250 m. uzunluğu ve 150 m. genişliğe sahip olduğu belirtilmektedir. Arazi şartları sebebiyle ve Yunan geleneklerine uygun olarak, yapı kompleksi, aşağıdan yukarıya doğru artan üç terasa bölünmüştür (Yukarı Gymnasion, Orta Gymnasion, Aşağı Gymnasion). Duvar sistemi, ihtiyaçlara yönelik olarak 3 tiple oluşturulmuştur. Aşağı teras çocuklar için, orta teras gençler için en yukarı teras ise yetişkinlerin kullanımı içindir. Tekli, çift ve üçlü duvar sistemi kullanılmıştır. Araziyi desteklemek ve yapıların temelini atmak için, bazı bölgelerde dizili arkasındaki bir diğer belirli mesafe ve dönüşümlü duvarların her biri birbirine bağlanmıştır. Muhteşem bir geçit şeklindeki Gymnasion’un ana girişi, alt terasın güneydoğu köşesindedir.

Yukarı Gymnasion
Yukarı Gymnasion, 150×70 metre ile aynı zamanda en büyüğü olan üst teras, tek başına 36×74 m. ölçülerinde pek çok yapı ile çevrili bir avludur. İçerisinde Palaestra, tiyatro, İon düzenindeki bir tapınak ve Roma dönemine ait hamamlar bulunmaktadır.

Orta Gymnasion
Orta Gymnasion, yaklaşık 210 metre uzunluğunda ve merkez bölgesinde yaklaşık 70 metre derinliğindedir. Alanın doğusunda, batıya açılan Korinth düzeninde küçük bir prostyl tapınak ve çevrede stadyum bulunmaktadır.

Aşağı Gymnasion
Güneyde yer alan aşağı Gymnasion, düzensiz, neredeyse üçgen bir kat planı ile tasarlanmıştır. Günümüze kadar korunmamıştır.