Kızıl Avlu

Kızıl Avlu, günümüz Bergama şehrinin içinde, antik kentin güneyinde bulunmaktadır. Orta İmparatorluk dönemine tarihlenen yapı kompleksi, batıda yaklaşık 180 m. derinliğinde bir ön avluya ve doğuda büyük bir portikoya sahiptir. Portiko, ortasında bir tuğla yapı ve yanlara bitişik iki avlu, arkada yuvarlak yapı grubundan oluşmaktadır. Mısırlılaştırılan anıtsal figürlerin kapsamlı buluntuları nedeniyle, Kızıl Avlu uzun süredir, Mısır tanrılarının kutsal alanı olarak anılmıştır. Hadrian zamanında yapılan kompleks girişi vardır. Yapının İmparatorluk kültü için bir işlevi olarak tanımlanan; aynı zamanda Hadrian’ın Panhellenizm çalışmaları, karmaşık kompleksin inşasının amacı olarak kabul edilebilir.