Aşağı Agora

MÖ 2. yüzyıla tarihlenen aşağı agora, Pergamon antik kenti için pazar ve toplanma yeri işlemi gören bir alan olmuştur. Yapı 80 x 50 m. ölçülerinde, Dor düzeninde inşa edilmiştir. Aşağı agora alanının dört tarafı sütunlu galeri ile çevrilmiştir ve agorada iki katlı bir stoa yer almaktadır. Yapıya eklenen katlar topografya göz önüne alınarak inşa edilmiştir. Örneğin güney galeri, yamaçta kurulması sebebiyle, alt kata sahipken kuzey galeri ise topografyadan dolayı ikinci bir üst kata sahiptir. Agorada tespit edilen dikili levhalarda, toplum hayatının kanunları yazılıdır. Agoranın ortasında bir kuyu bulunmaktadır; bu kuyunun suyu, kuzeydeki konsül Attalos evinin büyük sarnıcından kayalar arasından akarak beslenmektedir.

Çeşme
Pergamon antik kentindeki en büyük ve gösterişli çeşmelerden biri aşağı agorada yer alan ve II. Eumenes dönemine (MÖ 221-154) tarihlenen çeşme yapısıdır. Çeşme 21 x 3.15 m. boyutlarında anıtsal bir görünüme sahiptir. Çeşmenin ön yüzü duvar şeklinde alçak bir setle çevrilmiş, arkasında ise bir su haznesi konulmuştur.