Asklepion

Asklepion, antik dönemin en önemli 3 sağlık merkezlerinden biridir. MÖ 4. yüzyılda kurulmuştur. Pergamon antik kentinin güney batısına konumlandırılmıştır. Yapının inşasında itibaren adım adım genişletilmiştir. Kalıntıların büyük çoğunluğu MS 2. Yüzyılın ilk yarısına tarihlenmektedir. Tanrı Asklepios’a adanmıştır, hem tapınım yapma hem de şifa sağlamak ile ilişkili bir sağlık merkezidir. Hellenistik Dönem’de, Pergamon’un sağlık ve tıp alanında gelişmesinde, yetiştirilmiş hekimler ve uygulanan tedavi yöntemleri büyük rol oynamaktadır. Asklepion, ölümün kapıdan giremeyeceği bir yer olarak tanımlanmaktadır.

Asklepion Tapınağı
Hellenistik Döneme ait Asklepios tapınağı, İon düzenindedir. Tapınağın çevresine tedavi salonları kurulmuştur. Kutsal su için taş çeşme ve havuz yapılmıştır. Tapınak adna bir üç ayaklı kazan adananmıştır. Kazanın üç ayağı da birer altın figür bezenmiştir: Asklepios, Hiye (sağlık), Telesphoros figürü (iyileşme) bulunmaktadır. Adak, Asklepios heykelinin sağ elinin altına yerleştirilmiştir.

Stoalar
Kutsal alan, kuzey, batı ve güney yanlarında stoalar ile çevrelenmiştir. En iyi korunan stoa, İon düzenindeki kuzey stoadır. Sadece, kütüphane tarafındaki sütunlar depremde yıkılmış ve yerlerine kompozit başlıklı sütunlar yerleştirilmiştir. Batı stoa, 120 m. uzunluğunda ve dor düzeninde inşa edilmiştir. Güney stoa ise iyi bir biçimde korunmamıştır.

Tiyatro
Tiyatro, kuzey stoanın batı ucunda, bulunmaktadır. Roma dönemine tarihlenen tiyatro, yarım daire biçimindedir. İzleyicilerin oturdukları kademeli bölüm, merdivenler ile dikeyleme üçgen biçimli beş alana ve diazoma ile yataylamasına ikiye bölünmüştür. Yapı 3500 kişiliktir. Araştırmacılara göre, sahne üç katlıdır. Alandaki bir yazıt, tiyatronun Asklepios ile Athena Hiye’ye adandığını belirtmektedir.

Zeus Asklepios Tapınağı
Yapı, günümüze kadar korunmamıştır. Hristiyanların, Zeus-Asklepios kutsal alanının kilise haline getirdiği düşünülmektedir. Araştırmacılara göre, yuvarlak mabedin kalıntılarında bulunan bir altar, ambon ve friz parçası, Hristiyanların ibadetlerini burada yaptıklarını göstermektedir. Ayrıca, alandaki vaftiz binası olarak tanımlanan yapının, Hristiyanlar tarafından vaftiz işlemlerini gerçekleştirmek için kullandığı öne sürülmektedir.