Athena Tapınağı

Tiyatro’nun üstündeki terasta inşa edilmiş olan Athena Tapınağı 6×10 sütunlu Dor düzeninde bir yapıdır, Dor Düzeni, Yunan stilinin başlangıç aşamasında kullanılan bir düzen olmasından dolayı, köklere yapıdan bir gönderme olarak yorumlanabilir. Yivler, kabaca işlenmiş ve tamamlanmadan bırakılmıştır. Her iki sütun arasına 3 metop düşmektedir. Sütun ve arşitrav parçaları halen Berlin Müzesi’nde bulunmaktadır. Andezitten yapılmış tapınak iki basamaklı bir krepis üzerinde yükselmiştir. Stylobat ölçüleri 12,75×21,77m’dir. Pronaos ve opisthodomos iki sütun arası derinliğindedir. Pteronun naosa uzaklığı iki sütun arası genişliğindedir. Sütunlar ince, uzundur.