Zeus Altarı

Yunan sunağının en büyük ve en etkileyici örneği olarak tanımlanan Zeus Altarı, mimari yapısının yanında heykeltıraşlık eserleri ile de öne çıkmaktadır. Sunak, 3 katlı bir podyum üzerinde yükselmektedir. Ortasındaki mermer sunak masasını üç bir yanından at nalı şeklinde, İyon düzenindeki bir stoa çevrelemektedir. Sunak aşağıdan yukarıya dört kademe halinde yükselmektedir. Bergama krallarının, Galatlar üzerindeki zaferlerini simgeleyen, tanrılarla devler arasındaki savaşı tasvir eden kabartmalarını Hellenistik Dönem Yunan geleneğinin özelliklerini taşımaktadır. Araştırmacılara göre, sunağın dört bir yanı açıktır ve anıt her yerden rahatlıkla görülebilmektedir. Terastan da Bergama’nın aşağı kenti, Selinus ve Ketios ırmakları ile bütün ova düzlüğü görülmekteydi. (Anonim)